Klub Lapidarium w Sandomierzu
This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
Start

Krzemień Pasiasty Kamień Optymizmu Katalog

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Edukacyjno Wychowawcze zwraca się z zapy­ta­niem ofer­to­wym dot. reali­za­cji usługi pole­ga­ją­cej na przy­go­to­wa­niu zdjęć do katalogu promującego krzemień pasiasty.

Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji  podobnych przedsięwzięć a zamówienie powinno być  zrealizowane zgodnie z projektem uzgodnionym z Zamawiającym

Zapy­ta­nie ofer­towe doty­czy reali­za­cji pro­jektu “Festiwal Krzemień Pasiasty Kamień Optymizmu” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Euro­pej­skiej. Istotą pro­jektu “Festiwal Krzemień Pasiasty Kamień Optymizmu” jest podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej Sandomierza wśród mieszkańców i turystów do końca listopada 2013 roku poprzez organizację festiwalu Krzemień pasiaty- kamień optymizmu..

Ofe­rent powi­nien posia­dać odpowiedni sprzęt i doświad­cze­nie nie­zbędne do reali­za­cji usługi.

Odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe pro­simy kierować na adres:

SEW Jabłoń

27-600 Sandomierz

ul. Piszczele 4

mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub składać telefonicznie

503 049 899 osoba do kontaktu : Wojciech Ramus

Kry­te­ria oceny ofert:

• udział w I Festiwalu Krzemień Pasiasty Kamień Optymizmu -30%

• doświadczenie, referencje, zaplecze techniczne – 70%

Osoba do kon­taktu ze strony Zamawiającego:

Wojciech Ramus

kom.: 503 049 899

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
stat4u